Dogradnja zgrade OŠ “Vrgorac” u Vrgorcu

OŠ Vrgorac, Vrgorac
OŠ Vrgorac, Vrgorac