Tri vile “Magazinović” u Pražnici (Brač)

Vile Magazinović, Brač
Vile Magazinović, Brač

Vile Magazinović, Brač

Vile Magazinović, Brač

Vile Magazinović, Brač